Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Ropczycach

 

O Nas

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach powstała 3 lipca 1946 roku, swoją działalność gospodarczą prowadzi na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez piekarnię, sieć sklepów, hurtownię i restaurację.

Aktualny skład Zarządu GS:

Izabela Urbanek - Prezes Zarządu
Danuta Dłużeń - Wiceprezes d/s ekonomiczno-finansowych, Główny Księgowy

Rada Nadzorcza:

1) Mieczysław Cabaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Teresa Bochnak - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Lucyna Darłak - Sekretarz Rady Nadzorczej
4) Stanisław Ważny - Członek Rady Nadzorczej
5) Genowefa Wiktor - Czlonek Rady Nadzorczej