Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Ropczycach

 

Kontakt

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach

Tel./Fax. 17 221 80 27
Tel. dodatkowy 17 221 85 27
ul. Św. Barbary 4, 39-100 Ropczyce
e-mail: gsropczyce@pro.onet.pl