Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Ropczycach

 

Historia

     Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach powstała 3 lipca 1946 roku po przejęciu agend dawnej Składnicy Kółek Rolniczych. Warunki w jakich Spółdzielni przyszło pracować były niezwykle trudne. Lepsze czasy dla Spółdzielni nastały po przywróceniu powiatu w Ropczycach w roku 1956, kiedy to staraniem działaczy ropczyckich przede wszystkim ks.dr Jana Zwierza, powstał Powiatowy Związek Spółdzielni Rolniczych w Ropczycach. Spółdzielnia zaczęła się rozwijać, poprawiła zaopatrzenie, kupiono pierwszy samochód dostawczy, zaczęto budować i modernizować sklepy oraz punkty skupu w terenie. Wybudowano również piekarnię oraz masarnię, rezygnując z prowadzenia dotychczasowej produkcji w starych, dzierżawionych od osób prywatnych budynkach.

     W roku 1959 na istniejących fundamentach obok magazynu zbożowego wybudowano obiekt biurowy, w którym obecnie znajduje się siedziba Gminnej Spółdzielni. W tym okresie Spółdzielnia prowadziła prężną działalność, przekraczała plany oraz wypracowywała zyski. W 1963r. nastąpił podział spółdzielni - powstała Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, obejmująca swym działaniem teren miasta Ropczyce i Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"- obejmująca swym działaniem teren wsi położonych na obrzeżach miasta Ropczyce. Decyzja ta nie była trafna i w 1974r. doszło do ponownego połączenia obu spółdzielni. Nowa spółdzielnia przyjęła tradycyjną nazwę - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach. Od tej daty obserwować można dynamiczny rozwój spółdzielni.

     W roku 1975 oddany został do użytku Super Sam. Wybudowanie tego pawilonu pozwoliło na wyprowadzenie handlu z wielu małych wynajmowanych u osób prywatnych sklepików. W roku 1976 zakończona została budowa budynku handlowo-administracyjnego przy ul. Rynek 1, w którym zlokalizowano biura, handel i restaurację. Nie zapomniano również o wsiach. W 1978r. wybudowano pawilon handlowy w Witkowicach. Dokonano modernizacji i adaptacji wielu istniejących już lokali handlowych, zarówno na terenie miasta jak i na terenie wsi. W 1977 roku do użytku oddano nowo wybudowaną bazę magazynową OR w Brzyźnie. Zmodernizowano również bazę magazynową w Lubzinie i Łączkach Kucharskich. W 1979r. wybudowano piekarnię mechaniczną. Prowadzono działalność usługową, między innymi zakład zegarmistrzowski, RTV, ośrodek "Nowoczesna Gospodyni". Skup płodów rolnych prowadzono w kilku punktach skupu, uruchamiano również sezonowe punkty skupu ziemniaków.

     Prowadząc działalność gospodarczą Spółdzielnia nie zapomniała o potrzebach kulturalnych swoich członków. Szeroką działalność kulturalną prowadzono poprzez kluby rolnika w Chechłach i Lubzinie. Spółdzielcy inicjowali i uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach społecznych podejmowanych w wielu miejscowościach.

     W 1986 roku nastąpiło połączenie GS "SCh" w Ostrowie i GS "SCh" w Ropczycach i od tej chwili działalność gospodarcza prowadzona była na terenie dwóch gmin: Ropczyce i Ostrów. Spółdzielnia dysponowała ogromnym majątkiem, przede wszystkim o profilu obsługi rolnictwa. Nikt nie spodziewał się, że może być przyczyną wielu trudności. Na początku lat 90-tych zmieniła się polityka gospodarcza państwa. Wprowadzono znaczne zmiany w przepisach,w tym w prawie spółdzielczym. Zlikwidowano centralny i wojewódzki związek zrzeszający spółdzielnie oraz jednostki hurtowe i rozpoczęła się powolna destabilizacja spółdzielczości. Wszystkie te trudności nie ominęły naszej Spółdzielni, znacznie wzrosły obciążenia z tytułu podatków oraz rozpoczął się proces "uwłaszczenia" majątku. W ogromnym zakresie i szybkim tempie rosła konkurencja dopingowana preferencyjnymi ulgami podatkowymi, Spółdzielnia traktowana była jako relikt przeszłości i utożsamiana była ze wszystkimi błędami poprzedniego okresu. Samorząd Spółdzielni musiał podejmować trudne decyzje w celu poprawy sytuacji finansowej.

Nominacja dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach do nagrody "Orzeł Agrobiznesu 2010"

     W Auli Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, 7 września 2010 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji do nagrody „Orzeł Agrobiznesu 2010” Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ropczycach, którą reprezentował prezes Zarządu Leszek Walczyk.

     Wspólnie z burmistrzem Bolesławem Bujakiem, wystawiającym firmie rekomendację do finału konkursu, odebrali nominację z rąk posła na Sejm RP Franciszka Jerzego Stefaniuka. Jednym z warunków ubiegania się o tytuł „Orzeł Agrobiznesu” jest odebranie nominacji, która otwiera drogę do zdobycia tak prestiżowej nagrody.

     Finał XXXII edycji konkursu objęła patronatem wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska. Jego organizatorem była Agencja Promocyjno - Wydawnicza EMS.

     „Orzeł Agrobiznesu” to nagroda dla wszystkich firm z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, które rekomendowane są przez samorządy lokalne. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ropczycach to jedyna firma z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, która zdobyła taką nominację, oraz jedna z dwóch w województwie podkarpackim. Na zakończenie uroczystej gali wystąpiła Joanna Rawik, znakomita artystka estradowa, śpiewająca w stylu francuskiego chanson.

Nagroda "Orzeł Agrobiznesu 2010" zdobyta przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach

     14 grudnia 2010 roku w Warszawie miał miejsce finał XXXIII edycji konkursu pod honorowym patronatem wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej o nagrodę "Orzeł Agrobiznesu 2010". Uroczysta gala zgromadziła przedstawicieli firm z branży rolno-spożywczej i ich otoczenia, banków wspierających agrobiznes i samorządowców z całej Polski. W gronie kilkunastu laureatów znalazła się Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach.

     Statuetkę "Orła Agrobiznesu 2010" za sukces rynkowy firmy odebrał z rąk Przewodniczącego Kapituły Franciszka J.Stefaniuka, posła na Sejm RP prezes zarządu Leszek Walczyk. Kapituła konkursu przeanalizowała działalność naszej firmy, dokonania rynkowe, realizację inwestycji, przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, rzetelność w kontraktach handlowych, sposób promocji oraz dobrą współpracę z władzami samorządowymi. Organizatorem konkursu była Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS.